محبت دنیا

شاید یکی از فرازهایی که به طور عجیبی قلب را میلرزاند همین فراز از دعای ابوحمزه ثمالی باشد.

سَیِّدِی أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْیَا مِنْ قَلْبِی1

ادامه خواندن محبت دنیا

کدوم کار بهتره؟ (دفتر دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم

در دفتر قبل مقدمه‌ای را محضرتان عرض کردیم که توصیه میکنم اگر آنرا مطالعه نکردید حتما مطالعه نمایید. ارجاع به دفتر اول

قرار بر این شد در دفتر دوم بحث ما در مورد مبانی اسلامی در مورد فعالیت هایی که میخواهیم در حیطه اجرا بگذاریم آغاز گردد.

اگر بخواهیم یک نظریه را مبنای خود قرار دهیم قبل از آن لازم است آنرا با مبانی اسلامی تطبیق دهیم اگر سازگار بود مورد قبول است اگر نه که باید آنرا نادیده گرفت یا اگر اشکالش جزئی است و میتوان رفع نمود درصدد رفع و تطابق آن با مبانی برمیآییم تا تایید شود.

ادامه خواندن کدوم کار بهتره؟ (دفتر دوم)