نتیجه درخواست API: {"subTitles":[{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100003,"doaName":"دعای توسل"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100005,"doaName":"دعای عهد"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100008,"doaName":"دعای کمیل"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100009,"doaName":"دعای ندبه"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100011,"doaName":"دعای نور"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100015,"doaName":"دعای جوشن کبیر"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100028,"doaName":"دعای ایام هفته"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100035,"doaName":"دعای جوشن صغیر"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100036,"doaName":"دعای سمات"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100037,"doaName":"دعای صباح"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100038,"doaName":"دعای عشرات"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100039,"doaName":"دعای مجیر"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100040,"doaName":"دعای مشلول"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100041,"doaName":"دعای یستشیر"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100042,"doaName":"صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100182,"doaName":"دعای سریع الاجابه"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100200,"doaName":"دعای سلامتی امام زمان ع"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100201,"doaName":"دعای فرج"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100216,"doaName":"مناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100501,"doaName":"دعای عدیله"},{"parentId":2,"parentName":"ادعیه","doaId":100503,"doaName":"استغفار هفتاد بندی امیر المومنین ع"}]}

نگاهی به دیدگاه امام خمینی ره در مسئله تفخیذ

السلام علی الحسین «علیه‌السلام»

چند سالی است شبهه ای پیرامون دیدگاهی از امام خمینی ره در باب تفخیذ بیان شده که بیان چند نکته را لازم میدانم.

ادامه خواندن نگاهی به دیدگاه امام خمینی ره در مسئله تفخیذ

نتیجه

?شاید؛

اگر قبول کنیم که ما مأمور به نتیجه نیستیم، شاید باید بپذیریم که مأمور هستیم قبل از عمل خوب فکر کنیم و جوانب کار را بسنجیم، بعد با توکل، عمل کنیم!
توکل بعد از تفکر است.
اگر حوصله تفکر نداریم بهتر است توسل کنیم!

بدخوابیدن

? بدخوابیدن، نتیجه‌ی عمل خود انسان است.

1⃣«وجعلنا نومکم سباتا؛ و خواب شما را مایه #آرامش تان قرار دادیم.» (نبأ:۹)

2⃣ … فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ؛ آنانی که ایمان بیاورند و رفتارشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند. (انعام:۴۸)

?#آرامش چیزی نیست که بتوانیم آن‌را پیدا کنیم، آرامش محصول عمر ماست که آن‌را می‌سازیم!