مرغ همسایه

به نام خدا
دیشب سر سفره افطار گفتم؛
من موندم این مرغ همسایه‌مون چطوری روزی سه بار تخم می‌ذاره؟
مادرم گفتن از کجا فهمیدی؟

ادامه خواندن مرغ همسایه