نگاهی به دیدگاه امام خمینی ره در مسئله تفخیذ

السلام علی الحسین «علیه‌السلام»

چند سالی است شبهه ای پیرامون دیدگاهی از امام خمینی ره در باب تفخیذ بیان شده که بیان چند نکته را لازم میدانم.

ادامه خواندن نگاهی به دیدگاه امام خمینی ره در مسئله تفخیذ